Här finner du våra kunniga och engagerade ledare som är klara för camperna sommaren 2023

Listan uppdateras tills alla ledarplatser är fyllda.

En presentation av varje ledare finner du på också på hemsidan under rubriken "Tränare/ledare".

Ledare på camp 1   (26 juni-30 juni 2023)

Huvudtränare på is:  

Huvudtränare på is:  

Huvudtränare på is:  

Huvudtränare på is:  

Målvaktstränare:      

Off ice tränare:         

Huvudtränare/

gruppledare:             

Gruppledare:                 

Gruppledare:                

Gruppledare:                 

Gruppledare:            

Gruppledare:            

Gruppledare:            

Gruppledare:            

Gruppledare:                   

Lägermamma:          Annika Dahlqvist      

Campansvarig:           Lars-Jerry Johansson , 070-3619800

Vise campansvarig:   Roffe Nordström

_____________________________________________________________________

 

Ledare på camp 2   (2 juli-6 juli 2022)

Huvudtränare på is:  

Huvudtränare på is:  

Huvudtränare på is:  

Huvudtränare på is:  

Målvaktstränare:        

Off ice tränare:         

Gruppledare:            

Gruppledare:             

Gruppledare:           

Gruppledare:            

Gruppledare:            

Gruppledare:              

Gruppledare:            

Gruppledare:            

Lägermamma:             

Campansvarig:          Lars-Jerry Johansson , 070-3619800

Vise campansvarig:  Roffe Nordström

_____________________________________________________________________

Ledare på camp 3   (8 juli-12 juli 2022)

Huvudtränare på is:  

Huvudtränare på is:  

Huvudtränare på is:  

Huvudtränare på is:  

Målvaktstränare:       

Off ice tränare:          

Gruppledare:                

Gruppledare:                  

Gruppledare:                             

Gruppledare:                        

Gruppledare:                   

Gruppledare:             

Gruppledare:             

Gruppledare:            

Lägermamma:           Annika Dahlqvist      

Campansvarig:           Lars-Jerry Johansson , 070-3619800

Vise campansvarig:   Roffe Nordström