Här finner du våra kunniga och engagerade ledare som är klara för Ångecamperna sommaren 2020

Listan uppdateras tills alla ledarplatser är fyllda.

En presentation av varje ledare finner du på också på hemsidan under rubriken "Tränare/ledare".

 

Ledare på camp 1:

Huvudtränare på is:   Krister Falk 

Huvudtränare på is:   Stefan Lindberg

Huvudtränare på is:    

Målvaktstränare:        Pierre Mocka

Off ice tränare:           Rolf Nordström

Off ice tränare:           

Gruppledare:              David Ed  

Gruppledare:              Johan Lansgard 

Gruppledare:              Peter Dahlkvist 

Gruppledare:              Peter Johnsson

Ass gruppledare:       

Ass gruppledare:              

Ass gruppledare:              

Lägermamma:            Annika Dahlkvist 

Administratör/Shop:  Herman Lundback

Prestationscoach:

Campansvarig:           Lars-Jerry Johansson , 070-3619800

Vise campansvarig:   Rolf Nordström

__________________________________________________________________________________________________ 

Ledare på camp 2:

Huvudtränare på is:   Petri Aho Schjölin

Huvudtränare på is:   Krister Falk

Huvudtränare på is:   Stefan Lindberg

Målvaktstränare:        Pierre Mocka  

Off ice tränare:          Rolf Nordström

Off ice tränare:        

Gruppledare:              David Ed  

Gruppledare:              Peter Dahlkvist

Gruppledare:               

Gruppledare:              

Gruppledare:               

Ass. gruppledare:       

Ass. gruppledare:      

Ass. gruppledare:      

Lägermamma:             Annika Dahlkvist  

Administratör/shop:   Herman Lundback

Campansvarig:            Lars-Jerry Johansson , 070-3619800

Vise campansvarig:    Rolf Nordström

_____________________________________________________________________________________

Ledare på camp 3:

Huvudtränare på is:    Petri Aho Schjölin

Huvudtränare på is:    Krister Falk

Huvudtränare på is:    Tomas Storm

Målvaktstränare:        Pierre Mocka   

Off ice tränare:           Rolf Nordström

Off ice tränare:            

Gruppledare:              David Ed

Gruppledare:              Stefan Lindberg

Gruppledare:              Peter Dahlkvist

Ass gruppledare:        Maria Lindberg 

Ass gruppledare:        Pontus Johnsson

Ass gruppledare:      

Lägermamma:            Annika Dahlkvist  

Administratör/Shop:  Herman Lundback

Prestationscoach:

Campansvarig:            Lars-Jerry Johansson , 070-3619800

Vise campansvarig:    Rolf Nordström