Här finner du våra kunniga och engagerade ledare som är klara för Ångecamperna sommaren 2020

Listan uppdateras tills alla ledarplatser är fyllda.

En presentation av varje ledare finner du på också på hemsidan under rubriken "Tränare/ledare".

 

Ledare på campvecka 1:

Huvudtränare på is:    

Huvudtränare på is:   

Huvudtränare på is:    

Målvaktstränare:        Pierre Mocka

Off ice tränare:          

Off ice tränare:           

Gruppledare:               

Gruppledare:               

Gruppledare:               

Gruppledare:              

Gruppledare:              

Gruppledare:              

Lägermamma:            

Administratör/Shop: 

Prestationscoach:

Campansvarig:           Lars-Jerry Johansson , 070-3619800

Vise campansvarig:   Rolf Nordström

__________________________________________________________________________________________________ 

Ledare på campvecka 2:

Huvudtränare på is:   Petri Aho Schjölin

Huvudtränare på is:    

Huvudtränare på is:   

Målvaktstränare:        Pierre Mocka  

Off ice tränare:          

Off ice tränare:        

Gruppledare:                 

Gruppledare:               

Gruppledare:               

Gruppledare:              

Gruppledare:               

Ass. gruppledare:       

Ass. gruppledare:      

Ass. gruppledare:      

Lägermamma:             

Administratör/shop:   

Campansvarig:            Lars-Jerry Johansson , 070-3619800

Vise campansvarig:    Rolf Nordström

_____________________________________________________________________________________

Ledare på campvecka 3:

Huvudtränare på is:    Petri Aho Schjölin

Huvudtränare på is:    

Huvudtränare på is:   

Målvaktstränare:        Pierre Mocka   

Off ice tränare:          

Off ice tränare:            

Gruppledare:             

Gruppledare:              

Gruppledare:              

Ass gruppledare:        

Ass gruppledare:      

Ass gruppledare:      

Lägermamma:             

Administratör/Shop:  

Prestationscoach:

Campansvarig:            Lars-Jerry Johansson , 070-3619800

Vise campansvarig:    Rolf Nordström