Uppdatering Ångecamperna 2020

Förhandlingar med Ånge IK och Ånge kommun pågår fortfarande angående sommarens camper.

Som det ser ut nu så vet vi inte om vi kommer att kunna genomföra camperna eftersom Ånge kommun inte kan garantera att isen spolas upp i sommar.

Detta med anledning av Covid-19 och riktlinjerna om max 2 timmars resa och internatupplägget på Ånge sportboende.

Senast igår på eftermiddagen så har vi haft telefonkontakt med Torbjörn Pettersson från Ånge.
Ånge kommun har sagt att som riktlinjerna är utformade nu och campens upplägg med många internatelever så blir det ett nej med förbehållet att beslutet kan ändras om nya riktlinjer och upplägget ändras.
Det är även utlovat nya riktlinjer från myndigheterna inom kort vilket borde öka chanserna..
Sweden hockey factory har även givit Ånge IK/Ånge kommun återkoppling om ett ändrat upplägg som de ska fundera på och återkomma
Så vi avvaktar en vecka (senast 4/6) och återkommer med mer info då.

Sweden hockey factory tittar också på andra alternativ gällande att ev flytta campen denna sommar så att bla 2 timmarsregeln gällande resor går att genomföra.

Ett annat förslag är att dela upp campen på två ställen ex Ånge och Gävletrakten.

Vi har några förslag redan på ishallar/boende men om någon av er har kontakter gällande tillgängliga ishallar så återkoppla gärna via mail alt på telefon 070-3619800. 

Gällande slutbetalning så skjuter vi fram sista betalningsdatum till 14/6. För er som redan betalat så är det registrerat och ev återbetalning sker efter att definitivt beslut är fattat.
Mvh L-J Johansson , campansvarig
www.swedenhockeyfactory.se

 

 

Information om Ångecamperna 

Åtgärdsplan för genomförande av Ångecamperna 2020 med avseende för Covid-19!

Sweden Hockey Factory tar den nuvarande situationen med COVID -19 på mycket stort allvar och kommer att göra allt för att minimera ev smittspridning samtidigt som vi i möjligaste mån försöker följa folkhälsomyndighetens uppmaning att upprätthålla ungdomars fortsatta idrottande.

Gällande coronasituationen och myndigheternas rekommendationer så har Sweden Hockey Factory i samråd med Ånge IK beslutat om följande åtgärder för att kunna genomföra sommarcamperna på ett säkert sätt för våra deltagare och ledare.
Skulle myndigheterna besluta om nya riktlinjer så kan detta komma att omprövas.
Skulle campen behöva ställas in så återbetalas alla avgifter som betalats in (minus 400 kr) vilket innebär att man ej riskerar att förlora slutsumman som skall betalas in senast 31 maj !

Förutsättningar för deltagande:
Alla deltagare och ledare som kommer till campen måste vara helt friska och symptomfria (hosta, feber, huvudvärk) i minst 48 timmar innan avresa till Ånge.
Skulle någon deltagare få symptom under campen så behöver deltagaren avbryta campen och hemtransporten sker i samråd med målsman.

Genomförande av åtgärder:
Information om reglerna kommer att skickas ut via mail till alla deltagare/ledare och infoskyltar sätts upp vid inskrivning,omkl.rum,korridorer,matsal och boende. Info kommer även att skrivas på scheman som alla deltagare får.
Informationen med resp grupp som campansvariga och gruppledare håller dag 1 innan första aktivitet kommer ej att hållas i omklädningsrum utan genomförs på fotbollsläktaren utomhus. Genomgång av de nya reglerna kommer att ske med varje grupp om vikten att reglerna följs av alla.
Alla ledare informeras och säkerställer att reglerna vi har satt upp följs av alla.

Allmänt om hygien:
Handsprit och tvål kommer att finnas tillgängligt och ska användas flitigt och är obligatoriskt för alla. Dessa fylls på dagligen och kommer att finnas i omklädningsrum, matsal, boende och på alla toaletter. Alla informeras om att tvål/handsprit skall användas av alla och hur man gör det.

Omklädningsrummen:
Deltagarna kommer att spridas ut på fler omklädningsrum än tidigare vilket gör att alla får mer utrymme runt sin tilldelade plats.

Sportboende:
Internateleverna kommer att spridas ut på ett ökat antal rum jämfört med tidigare
Händerna spritas alltid av innan ingång till matsalen.(ledare ansvarar och kontrollerar att detta sköts av alla)
Vid frukost och kvällsmål på boendet så kommer frukosttiderna och kvällsmålstiderna att ökas till 6 tillfällen i stället för 3 vilket gör att färre personer samlas samtidigt och vi undviker trängsel.
Mellan de olika sittningarna och med tätare intervaller kommer bord och stolar att torkas och spritas av.
Vi kommer att ersätta ta själv buffe med servering från utsedd ledare och kommer även att förbereda med färdiga mackor tex på kvällmålet.
”Spring” och onödiga förflyttningar i korridorer och mellan olika rum kommer ej att tillåtas

Ishallens matsal:
Händer spritas alltid innan ingång till matsalen
Serveringspersonal använder munskydd/handskar vid matservering
Hela matsalen kommer att vara reserverad för campdeltagare vid luncher och middagar och alla grupper delas i två för att minska köbildning.
Ev föräldrar hänvisas till bord utomhus vid huvudentren.
Bord/stolar torkas och spritas av med täta intervaller och efter varje sittning.
Grillning sker dag 4 utomhus och vi ser över möjligheterna att servera fler måltider utomhus så att man kan äta vid bord som placerats vid långsidan av ishallen.

Off ice:
Off ice passen som ligger i schemat kommer som vanligt att utföras på off ice området som byggs upp vid löparbanornas kortsida.
Närkontaktsövningar kommer att undvikas.

Teoripass:
De teoripass som ligger i schemat kommer att ses över så att vi är färre antal samtidigt och vissa pass kommer även att hållas utomhus.

Hockeytåget:
Gällande hockeytåget så kommer vi att boka extraplatser så att bättre utrymme finns. SJ har även tomma stolar vid gångplatserna i sitt system vilket gör att det totalt sett blir rymligare för alla. Medföljande ledare säkerställer att onödiga förflyttningar undviks under resan. Handsprit finns tillgängligt på tåget. Om behov finns så kommer vi att dela upp tågresenärerna för camp 2 som har flest anmälda till två olika tågavgångar.

Övrigt:
Föräldrar och medföljande kommer tyvärr ha minskad tillgång till utrymmen i och runt ishallen.
Tillträdesförbud för föräldrar och medföljande på följande ställen
- Omklädningsrum
- Alla korridorer i ishallen
- Avbytarbås i ishallen
- Hela sportboendet (även vid ankomst)
- Kaffeterian (under hela lunch och middagsperioden för alla grupper)

Vi kommer att tillåta max antal 15 föräldrar/medföljande samtidigt på läktaren för att ej överskrida 50 pers regeln.

Vid ev frågor så är ni självklart välkomna att höra av er via mail till campansvarig L-J Johansson [javascript protected email address] alt via telefon/sms (070-3619800).

Folkhälsomyndigheten rekommenderar idrott för barn och ungdomar och vi ser fram emot en mycket givande och säker camp i Ånge sommaren 2020 !

Hockeyhälsningar från campansvariga på Sweden Hockey Factory:
Lars-Jerry Johansson, 070-3619800
Roffe Nordström
2020-05-10

 

_________________________________________________________________________________

Information gällande sommarcamperna 2020

Ångecamperna fortfarande öppna för anmälningar.

För oss på Sweden hockey factory är det ni deltagare som är viktigast och därför vill vi tydliggöra hur vi ser på kommande camper och de restriktioner som myndigheterna infört 2020-03-12.

Planeringen och förberedelserna inför sommarcamperna i Ånge fortsätter och vi sitter ödmjukt stilla i båten och följer utvecklingen.

Finns lediga platser kvar ? De platser som finns kvar listas längre ner på hemsidan.

Det innebär att du som har anmält dig kan följa oss här på hemsidan och på vår FB sida för kommande information.

Har ni frågor så maila oss på [javascript protected email address]

Skulle Ångecamperna mot förmodan behöva ställas in så kommer alla inbetalda avgifter (-400 kr) att återbetalas. Alternativt så kommer ni att erbjudas att låta hela summan vara innestående för kommande camper.

Sköt om er och ta han om varandra 

Hockeyhälsningar från Sweden hockey factory 

Campansvariga L-J Johansson & Rolf Nordström 2020-04-04

Lediga platser sommarcamperna 2020 ! (uppdaterad 16/5)

Camp 1: Fullbokat för utespelare och 2 målvaktsplatser kvar

Camp 2: Fullbokat för utespelare och 2 målvaktsplatser kvar.

Camp 3: Finns 7 platser kvar för utespelare och 4 målvaktsplatser

 

Nästkommande camper med Sweden hockey factory

2020

Ångecamp 1: 26-30 juni

Ångecamp 2: 2-6 juli

Ångecamp 3: 8-12 juli

För hockeylirare födda 2000-2011 som vill mer med sin ishockey.

Anmälning sker via formuläret Anmälan Ånge www.swedenhockeyfactory.se/anmalan